Dlaczego powstał ten blog?

Blog ten powstał jako wyraz sprzeciwu wobec postępującej dyskryminacji mężczyzn w współczesnym świecie. Obejmuje m. in. takie tematy jak:

  • dyskryminacja ojców w sądach rodzinnych i nierówne traktowanie w sprawach rozwodowych
  • lekceważenie męskich ofiar gwałtów i przemocy domowej
  • fałszywe oskarżenia o gwałt, przemoc, pedofilię 
  • dłuższe wyroki za te same przestępstwa dla mężczyzn co popełniane przez kobiety
  • podwójne standardy i fałszywe stereotypy na temat mężczyzn
  • lekceważenie męskich problemów dotyczących samobójstw, wypadków śmiertelnych w pracy, bezdomności, ofiar przestępstw, ofiar wojen itp.

Celem bloga jest podniesienie świadomości społecznej na temat omawianych w nim zagadnień. Natomiast jego celem NIE jest:

  • wspieranie jakiekolwiek partii politycznej czy konkretnej organizacji lub instytucji 
  • atakowanie czy wyrażanie negatywnych emocji wobec kobiet – wprost przeciwnie, Panie również są tu mile widziane, zachęcam je gorąco do lektury i zdobywania wiedzy, podnoszenia świadomości
Reklamy